ยืดอายุคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเครื่องสำรองไฟ UPS

3021

ยืดอายุคอมฯด้วย เครื่องสำรองไฟ UPS

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นั่นก็คือ เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS เรียกได้ว่ามีความสำคัญ และช่วยยืดอายุเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะ


https://www.amazon.in

วันนี้ Potatotechs มีอุปกรณ์เสริมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชิ้นสำคัญที่คุณควรมีติดบ้านไว้ ก็คือ เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS ว่ามันมีประโยชน์ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไร

เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

https://www.amazon.in

UPS ย่อมาจาก Uninterruptible Power Supply เป็นแหล่งจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง ที่เราเรียกกันว่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า และปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ หน้าที่หลักของเครื่องนี้ มีไว้เพื่อเก็บ สำรองไฟฉุกเฉิน จ่ายไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่นในกรณี ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไฟเกิน หรือแรงดันไฟฟ้าผันผวน  โดยจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของคุณด้วยค่ะ

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟ หรือ UPS

http://www.virtualnetworks.co.za

เมื่อเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS ได้รับพลังงานไฟเข้ามาในเครื่อง ไม่ว่าพลังงานไฟนั้นจะมีคุณภาพอย่างไร
เสถียรหรือไม่ แต่เครื่องสำรองไฟสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้อย่างปกติ และ
มีความเสถียร ซึ่งจะส่งผลดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ เมื่อความดันของกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ ก็จะส่งผลดีในเรื่องของสัญญาณรบกวนต่างๆ ทำให้ไม่เกิดอันตราย หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของ UPS นี้ จะใช้วิธีการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้ว
เก็บพลังงานที่ได้นั้นไว้ในแบตเตอรี่ส่วนหนึ่ง เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟกระชากหรือไฟกระตุก เครื่อง UPS
จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรง (DC) ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) แล้วจึงทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำการต่อสายไว้กับตัว UPS ทำให้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด
ทั้งเป็นการช่วยยืดอายุของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของคุณ และทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยค่ะ

https://www.console-deals.com

อย่างไรก็ตามถึงเราจะป้องกัน หรือดูแลดีแค่ไหน แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มักจะเกิดขึ้นทำให้คอมพิวเตอร์ของเรา
มีปัญหาได้ นั่นคือ กระแสไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน จำเป็นที่จะต้องได้รับการจ่ายไฟฟ้าเสถียรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดก่อนเวลาอันควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสถานที่ที่ใช้งาน

 ปัญหากระแสไฟฟ้าผิดปกติ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.ไฟตก (Under Voltage) สาเหตุเกิดจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ มีปริมาณมากเกินไป หรืออยู่ในช่วงปลายสายของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ส่วนผลเสียต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คือ อุปกรณ์เหล่านั้นจะเกิดการทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้มีอายุการใช้งานสั้นลง หรือไม่สามารถใช้งานได้เลย

2.ไฟเกิน (Over Voltage) สาเหตุเกิดจากที่พักอาศัยของคุณอยู่ใกล้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามากเกินไป หรือเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น (Generator) ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อมคุณภาพ มีอายุการใช้งานสั้นลง บางครั้งก็อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ค่ะ

3.ไฟกระชาก (Surge/Spike) สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกรุนแรงแล้วเกิดฟ้าฝ่าลงในระบบสายส่ง หรือเกิดสิ่งผิดปกติในสายส่ง ถ้ามีความรุนแรงมาก จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเสียหายทันทีค่ะ

4.ไฟกะพริบ (Sags) ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานมากๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงชั่วขณะ ผลเสียที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะได้รับคือ อาจสูญเสียข้อมูล เครื่องหยุดชะงัก และทำให้อายุการใช้งานสั้นลงด้วยค่ะ

5.ไฟดับ (Blackout) ปัญหานี้มักเกิดขึ้นได้บ่อยในกรณีที่ฝนตกหนักๆ พายุเข้า ฟ้าผ่า ถ้าหากเกิดความรุนแรงมากๆ ก็จะส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย

6.คลื่นสัญญาณรบกวน (Noise) เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก หรือคลื่นวิทยุ หากมีความรุนแรงมากก็จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านของคุณเสียหายทันทีค่ะ

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า

Home

เครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS นี้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่คุณควรมีไว้ในครอบครองอย่างน้อยหนึ่งตัวที่บ้านค่ะ ที่สำคัญควรเชื่อมต่อสายคอมพิวเตอร์ไว้กับ UPS ด้วยนะคะ เพราะประโยชน์หลักๆ ก็คือ ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของคุณ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ชนิดอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ ไม่ว่าจะเป็นลำโพง เครื่อง Printer ฯลฯ ในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติแต่ละประเภท เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ซึ่งเจ้าเครื่องสำรองไฟฟ้านี้จะช่วยป้องกันได้ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดปัญหาทางการส่งไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือไฟกระชาก เครื่องนี้จะทำการปรับแรงดันพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย ทั้งต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และผู้ใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และช่วยให้คุณปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
  • ทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าแปรผันแบบไม่ตั้งตัว จะช่วยให้คุณปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เช่น สามารถทำการ Shut Down เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากว่าคุณกำลังพิมพ์เอกสารอยู่ก็จะมีเวลาในการเซฟข้อมูลต่างๆ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ Harddisk หรือตัว Mainboard เสียหายด้วยค่ะ
  • ป้องกันสัญญาณ หรือคลื่นรบกวน เช่น สนามแม่เหล็ก คลื่นวิทยุ ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ยาวนาน และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะ

เครื่องสำรองไฟ UPS

http://www.pdss.com.au

นอกจากเราจะใช้ UPS เป็นตัวช่วยในการยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว การดูแลด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมก็สำคัญ
ไม่แพ้กันนะคะ เช่น ไม่เปิดเครื่องค้างไว้ตลอดเวลา ไม่ตั้งคอมพิวเตอร์ ในบริเวณที่ร้อนเกินไป ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ สม่ำเสมอ ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส ไม่ดาวน์โหลด หรือคลิกลิงก์แปลกๆ

จะเห็นได้ว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นนี้มีความสำคัญมาก สำหรับใครที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่อง กระแสไฟฟ้า และยังช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูลภายในเครื่อง ก็ควรซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS ตัวนี้ติดบ้านไว้ใช้งาน ควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ เป็นสินค้าของแท้ มีบริการหลังการขายที่ดี เพราะเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ทำอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้น ต้องเลือกใช้ UPS ที่มีความปลอดภัยทั้งกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และตัวคุณเองด้วยค่ะ