“สัญญาณจากฟ้า VR009”

2651
สัญญาณ จากฟ้า

” สัญญาณ จากฟ้า VR009 “

เมื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2539 นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ปวงชนชาวไทยสามารถรอดผ่านเหตุการณ์อันยากลำบากครั้งนั้นมาได้ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงราษฎรที่กำลังประสบภัย ทรงติดตามเหตุการณ์ และพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหา สัญญาณ วิทยุสื่อสารด้วยอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์ท่านเอง ผ่านรหัส VR009 เพื่อให้อาสาสมัครและอาสากู้ภัย สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันทวงที

สัญญาณ จากฟ้า

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและอีกนับครั้งไม่ถ้วนที่ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ปฎิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้รับการติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านวิทยุสื่อสาร พระองค์ท่านทรงพัฒนาการใช้งานวิทยุสื่อสารให้มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก กล่าวได้ว่า วิทยุสื่อสารของพระองค์ท่าน เปรียบได้กับโทศัพท์มือถือของพระองค์นั่นเอง