Samsung Wireless Charger Duo ที่ชาร์จแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 9 และ Galaxy Watch ได้พร้อมกัน

868
Samsung Wireless Charger Duo

Samsung อาจเปิดตัวอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ไร้สายรุ่นใหม่ พร้อมกับสมาร์ทโฟน Galaxy Note 9 เรียกว่า Wireless Charger Duo (EP-N6100) โดยมีจุดเด่นที่ออกแบบมาให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของ Galaxy Watch ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนั่นหมายถึง Samsung จะเปิดตัว Galaxy Watch พร้อมกันในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

Samsung Wireless Charger Duo

Samsung Galaxy Watch ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน FCC เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อมูลว่าใช้จอแสดงผล 1.19 นิ้ว ขนาดตัวเรือน 51.2 x 43.4 มิลลิเมตร รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n และ Bluetooth

อ้างอิง : Roland Quand